• Rozwiązania
  • Kooperacja
  • Narzędziownia
  • Strona główna
  • Materiały do pobrania
  • Kontakt

INWESTYCJE

Projekty UE 2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 08.09.2016

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przekształceniem formy prawnej Zamawiającego, postępowanie z dnia 08.09.2016 r. ogłoszone przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „METAL” Jerzy Siofer na dostawę fabrycznie nowych: wycinarki laserowej CNC – 1 szt. oraz urządzenia załadowczo-wyładowczego – 1 szt. niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii wykonywania przygotówek korygowanych oraz wyrobów tłoczonych z blachy z dokładnością wykonania do 0,05 mm w krótkich seriach (do 1000 szt.), zostało anulowane.

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa wycinarki laserowej CNC oraz urządzenia załadowczo-wyładowczego

W związku z realizowanym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, pragnę zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostawę wycinarki laserowej CNC – 1 szt. oraz urządzenia załadowczo-wyładowczego – 1 szt., niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii wykonywania przygotówek korygowanych oraz wyrobów tłoczonych z blachy z dokładnością wykonania do 0,05 mm w krótkich seriach (do 1000 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. Prosimy o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2016 r. do godziny 16:00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ws. wyboru dostawcy elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton (elementy napędu głównego, elementy poduszki hydraulicznej) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia w dniu 29.07.2016 dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton (element linii pilotażowej) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 14.07.2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na dostawę elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton (element linii pilotażowej) oraz elementów i materiałów służących do budowy narzędzia do prób tłoczenia (element linii pilotażowej)

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton oraz narzędzia do prób tłoczenia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton (element linii pilotażowej) oraz elementów i materiałów służących do budowy narzędzia do prób tłoczenia (element linii pilotażowej) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

Zawiadomienie o wyborze dostawcy współrzędnościowej maszyny pomiarowej.

Zawiadomienie o wyborze na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

Zawiadomienie o wyborze dostawcy Badania symulacji procesu tłoczenia.

Zawiadomienie o wyborze na wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań symulacyjnych procesu tłoczenia dwóch wariantów wytłoczek naczynia 120 l oraz 200 l (optymalizacja grubości materiału i dobór środka smarnego/folii) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań symulacyjnych procesu tłoczenia dwóch wariantów wytłoczek naczynia 120 l oraz 200 l

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań symulacyjnych procesu tłoczenia dwóch wariantów wytłoczek naczynia 120 l oraz 200 l (optymalizacja grubości materiału i dobór środka smarnego/folii) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

Zapytanie ofertowe na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

Projekty UE 2015

Opracowanie linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań symulacyjnych procesu tłoczenia dwóch wariantów wytłoczek naczynia 120 litrowego oraz 200 litrowego (optymalizacja grubości materiału i dobór środka smarnego/folii) w okresie 12 miesięcy.

Projekty UE 2014

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu”

Wdrożenie innowacyjnej technologii precyzyjnego cięcia i spawania specjalnych elementów metalowych

Wdrożenie innowacyjnej technologii precyzyjnego cięcia i spawania specjalnych elementów metalowych.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do spawania

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do spawania w celu wdrożenia innowacyjnej technologii precyzyjnego cięcia i spawania specjalnych elementów metalowych.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę automatycznej przecinarki taśmowej do metalu.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę automatycznej przecinarki taśmowej do metalu w celu wdrożenia innowacyjnej technologii precyzyjnego cięcia i spawania specjalnych elementów metalowych.

Zapytanie ofertowe na dostawę automatycznej przecinarki taśmowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznej przecinarki taśmowej do metalu w celu wdrożenia innowacyjnej technologii precyzyjnego cięcia i spawania specjalnych elementów metalowych.

Zapytanie ofertowe na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do spawania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zrobotyzowanego stanowiska do spawania w celu wdrożenia innowacyjnej technologii precyzyjnego cięcia i spawania specjalnych elementów metalowych.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę oprogramowania

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę oprogramowania do zarządzania produkcją w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu.

Komunikat dotyczący postępowania z dnia 28.04.2014 r

Komunikat dotyczący postępowania z dnia 28.04.2014 r. ws. wyboru dostawcy oprogramowania do zarządzania produkcją.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę szlifierki do szlifowania płaszczyzn NC.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę szlifierki do szlifowania płaszczyzn NC w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu.

Zapytanie ofertowe – Na oprogramowanie do zarządzania produkcją

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania produkcją w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę uniwersalnej szlifierki do wałków NC.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę uniwersalnej szlifierki do wałków NC w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę tokarki uniwersalnej ze sterowaniem numerycznym CNC.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na dostawę tokarki uniwersalnej ze sterowaniem numerycznym CNC w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu.

Zapytanie ofertowe – Uniwersalna szlifierka do wałków NC

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uniwersalnej szlifierki do wałków NC w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu.

Zapytanie ofertowe – Tokarka uniwersalna ze sterowaniem numerycznym CNC

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tokarki uniwersalnej ze sterowaniem numerycznym CNC w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu.

Zapytanie ofertowe – Szlifierka do szlifowania płaszczyzn NC

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szlifierki do szlifowania płaszczyzn NC w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji części maszyn i narzędzi do obróbki plastycznej metalu.

METAL PIECHOWICE sp. z o.o. sp.k.

Adres:

58-573 Piechowice

Pakoszowska 1a

Tel: 0048 7575 48140

Fax.:0048 7575 48146

Email: info@metalpiechowice.com